Kanał RSS - Newsletter SITA Aukcje SITA w Allegro Kanał SITA w Youtube Strona SITA w Google+ Profil SITA w Facebooku

Opinie naukowców
o metodzie SITA

Prof. dr hab. Jan Tylka w 1994 roku przeprowadził badania mające na celu sprawdzenie skuteczności systemu, a w szczególności urządzeń SITA w medycynie. Z dużym powodzeniem stosował urządzenia w rehabilitacji chorych kardiologicznych w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Przeprowadzone przez profesora Tylkę badania pozwoliły mu na wydanie jednoznacznej opinii o możliwości zastosowania urządzeń SITA:
„Obszary życia, w których stosować można ww. urządzenie to przede wszystkim uczenie się oraz działanie pro zdrowotne.(...) Uczenie się odprężania z zastosowaniem urządzenia SITA przebiega u pacjentów kardiologicznych bardziej skutecznie i szybciej niż wtedy, kiedy do nauki relaksu nie używa się tego urządzenia.”

Zdaniem profesora urządzenie może być wykorzystywane w działaniach pro zdrowotnych do:
1. Nauki relaksu u chorych z chorobami somatycznymi (chorób układu krążenia, choroby przewodu pokarmowego, zaburzeniami czynnościowymi (nerwicowymi).
2. Wspomagania działań rehabilitacyjnych (w rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, ortopedycznej).
3. W radzeniu sobie ze stresem - przestrajanie nadmiernej aktywności sympatycznego układu nerwowego na aktywne działanie gałęzi parasympatycznej.
4. Uczenia samokontroli i autoregulacji procesów wegetatywnych i reakcji emocjonalnych (ważna działalność profilaktyczna).


Prof. dr hab. Jacek Fisiak, dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
„Metoda SITA opiera się na podświadomym wykorzystaniu oddechu do uruchomienia pracy prawej półkuli mózgu. Podwyższa to kilkakrotnie możliwości percepcyjne mózgu i znacznie zwiększa stopień zapamiętania tekstu.”


Prof.dr hab. Jan Tylka
Katedra Psychologii
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Jacek Fisiak
Instytut Filologii Angielskiej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
<< powrótCopyright © SITA sp. z o.o.<< SITAWersja mobilna >> Strona SITA w Google+ Profil SITA w Facebooku Aukcje SITA w Allegro Kanał SITA w Youtube
 Wersja standardowa >>

Serwis witryny:    Pozycjonowanie stron: Be Perfect